Działka inwestycyjna, podział pod bliźniaki

Media i instalacje

Gaz: w ulicy
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Działka inwestycyjna, podział pod bliźniaki

Numer oferty: LER-GS-2802
Gmina: Niemce
Miejscowość: Kolonia Stoczek
Cena: 730 000 PLN
Cena za m²: 216,50 PLN
Powierzchnia: 3 378,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości prezentuje Państwu interesującą działkę budowlaną, ulokowaną w cichej i spokojnej miejscowości Stoczek Kolonia w gminie Niemce.

Prostokątny grunt o powierzchni całkowitej 3378 mkw i szerokość ok 29 m ulokowany jest w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej.  

Nieruchomość położona jest w cichej i malowniczej okolicy – sąsiedztwo stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne. Malownicze tereny zielone i stadnina koni tworzą atmosferę sielskości i spokoju. 

Dostępne media:

– woda w działce
– sieć telekomunikacyjna w działce
– gaz do 100m
– prąd do przyłączenia na działce

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol I7-MN).

Dodatkowe ustalenia planu:

Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza;
2) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego nie większa niż 12,0 m; (W brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 24 lit. a tiret pierwszy uchwały, o której mowa w odnośniku 1.)
3) poziom parteru budynku mieszkalnego nie wyżej niż 1,0 m od naturalnego poziomu terenu, mierzony w najwyższym punkcie;
4) wysokość małej architektury do 4,0 m,
5) zakaz stosowania:

a) od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
b) sidingu;

6) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci: 0° – 45°. (W brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 24 lit. a tiret drugi uchwały, o której mowa w odnośniku 1.)

7) (skreślony) (Przez § 3 pkt 24 lit. a tiret trzeci uchwały, o której mowa w odnośniku 1.)

Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) na działce budowlanej budynek wolno stojący garażowy lub gospodarczy, o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 6,0 m;
2) lokalizację budynku przy granicy działki budowlanej;
3) lokalizację nie więcej niż dwóch budynków towarzyszących zabudowie mieszkaniowej (garażowych lub gospodarczych).

Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni terenu, w równych częściach dla każdej z działek; (W brzmieniu ustalonym przez § 3 pkt 24 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.)
2) powierzchnia biologicznie czynna:
a) dla zabudowy wolno stojącej nie mniejsza niż 50% powierzchni terenu, w równych częściach dla każdej z działek,
b) dla zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niż 40% powierzchni terenu, w równych częściach dla każdej z działek;
3) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,9.

Ustala się obsługę komunikacyjną:

1) dla terenów I-1MN, I-2MN, I-3MN, I-4MN do drogi gminnej powiązanej z systemem komunikacyjnym gminy;
2) dla terenu I-5MN do drogi gminnej powiązanej z systemem komunikacyjnym gminy lub poprzez działkę nr 53/7;
3) dla terenu I-6MN poprzez działkę nr 42/4, do drogi gminnej powiązanej z systemem komunikacyjnym gminy;
4) dla terenu I-7MN do drogi gminnej powiązanej z systemem komunikacyjnym gminy lub poprzez działkę nr 41/14.

Na terenach, o których mowa w ust. 1, dla nowo wydzielanych  działek obowiązuje:
1) powierzchnia działki nie mniejsza niż:
a) 1000 m² dla zabudowy wolno stojącej,
b) 600 m² dla zabudowy bliźniaczej;
2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż:

a) 18,0 m dla zabudowy wolno stojącej,
b) 10,0 m dla zabudowy bliźniaczej;
3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 5° i nie większy niż 175°.

Na terenach, o których mowa w ust. 1 dla nowo wydzielanych działek dopuszcza się:

1) lokalizację zabudowy na działkach o powierzchni, jak w ust. 6 pkt 1) lit. a), które obejmują część terenów, o których mowa w ust. 1, o powierzchni nie mniejszej niż 600 m²;

2) wykorzystanie pod zabudowę działek mniejszych niż określone w ust. 6 pkt 1) lit. 

a), jeżeli zostały one wydzielone przed wejściem w życie planu lub na podstawie planu nastąpią dalsze podziały w celu wydzielenia terenu pod drogi publiczne. (Dodany przez § 3 pkt 24 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1.)

Działka jest bardzo atrakcyjna pod względem lokalizacji – zaledwie 11 minut zajmie Państwu dojazd do granic administracyjnych Lublina. 

W najbliższej okolicy znajdziecie Państwo przystanek autobusowy, przedszkole, stadninę koni i wiele innych.

Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działki lub chcą się Państwo umówić na prezentację nieruchomości. 
Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Radosław Chomiarczuk
Telefon: 660 055 922
E-mail: radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin,
ul. Czeremchowa 5

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Radosław Chomiarczuk

660 055 922

radoslaw.chomiarczuk@alternatywnebn.pl