Ustawna działka budowlana w miejscowości Swoboda

Media i instalacje

Woda: w drodze
Prąd: w ulicy

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 47m x 30m
Kształt działki: prostokąt
MPZP: MR (MN)

Ustawna działka budowlana w miejscowości Swoboda

Numer oferty: LER-GS-2792
Gmina: Niemce
Miejscowość: Swoboda
Cena: 149 000 PLN
Cena za m²: 104,00 PLN
Powierzchnia: 1 434,00 m2

Opis

Mamy przyjemność zaoferować Państwu interesujący grunt budowlany, położony w malowniczej miejscowości Swoboda, w gminie Niemce. 

Działka usytuowana jest w drugiej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej. Bezpośredni dojazd zapewnia żwirowa droga wewnętrzna o szerokości 5 m, w której udział nabywają wraz z nieruchomością. 

Działka o całkowitej powierzchni 1434 mkw stanowi bardzo funkcjonalną i ustawną przestrzeń, którą mogą Państwo zaaranżować w dowolny sposób. Okolica jest cicha i spokojna, wokół rozciągają się pola uprawne oraz tereny zielone, a także miłe sąsiedztwo.

Oferowana działka na sprzedaż usytuowana jest na granicy gmin Niemce, Wólka i Spiczyn. W odległości ok 3 km do działki znajduje Szkoła Podstawowa i sklep spożywczy. Natomiast w pobliskiej miejscowości Leonów znaleźć można wiele punktów handlowo-usługowych.

W odległości ok.1,7 km od działki przebiega trasa Komunikacji Miejskiej ( Linia 22)

Dojazd do miasta Lublin, w okolice Alei Spółdzielczości Pracy zajmuje ok 12 minut.

Dostępne media:

 • woda (w ulicy)

 • prąd (w ulicy)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego prezentowany teren przeznaczony został pod zabudowę zagrodową o symbolu MR z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej (symbol MN).

Szczegółowe ustalenia planu:

 1. dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR;

 2. minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

 3. dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 4. dopuszcza się zabudowę obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

 5. niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce;

 6. ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:

 1. wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,

 2. posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,

 3. wysokość kalenicy do 9 metrów,

 4. dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe,

 5. dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,

 6. pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest,

 1. dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej,

 2. wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;

 3. dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu;

 4. obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich;

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację 

oferowanego gruntu. Zachęcam również do zapoznania się z innymi działkami na sprzedaż na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anita Górkiewicz

telefon: 696 617 940

e-mail: anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,

20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anita Górkiewicz

696 617 940

anita.gorkiewicz@alternatywnebn.pl