Grunt budowlany wśród pól i kilku domów gm. Niemce

Zobacz galerię

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: powyżej 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: powyżej 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] około 32m x 34m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: MR
Odleglość od komunikacji [m]: 9000
Odleglość od centrum [m]: 10000
Dojazd: ASFALTOWA

Grunt budowlany wśród pól i kilku domów gm. Niemce

Numer oferty: LER-GS-2237
Gmina: Niemce
Miejscowość: Bystrzyca-Kolonia
Cena: 125 000 PLN
Cena za m²: 125,00 PLN
Powierzchnia: 1 000,00 m2

Opis

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu interesującą działkę w pełni budowlaną, zlokalizowaną w miejscowości Bystrzyca-Kolonia (gm. Niemce). Działka o powierzchni ok. 1000 mkw i wymiarach 32 m szerokości oraz 31 m długości, obecnie znajduje się na końcowym etapie podziału geodezyjnego. Nieruchomość położona jest w trzeciej linii zabudowy, a dojazd zapewnia droga wewnętrzna, w której udziały wliczone są w cenę nieruchomości. Istnieje możliwość dokupienia sąsiednich działek, położonych w pierwszej i drugiej linii zabudowy, które mogą Państwo zobaczyć w innych ofertach dostępnych w naszej Bazie Nieruchomości.

Nieruchomość będąca miejscem na wymarzony dom pośrodku pięknych pól stanowi gratkę, dla tych z Państwa, którzy poszukują spokojnych i komfortowych terenów, tylko nielicznie zabudowanych pojedynczymi domami lub gospodarstwami. Wokół rozlegają się również tereny zielone- doskonałe na odprężające spacery. Usytuowanie działki gwarantuje poczucie tradycyjnej Polskiej wsi, jednak nadal blisko miasta. 

Dostępne media:

  • woda (do 100 m, w drodze)
  • prąd (do 100 lub podpięcie do słupa energetycznego)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość została przeznaczona pod zabudowę zagrodową (MR) z dopuszczeniem do m.in. zabudowy mieszkaniowej niskiej (MN). Na tym terenie ustalono następujące zasady zabudowy:

1. Dopuszcza się podział na nowowydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 1800m2 w granicach terenu MR;

2. Minimalną szerokość nowowydzielanej działki ustala się na 25 metrów;

3. Dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległościach od granicy działki zgodnie z § 12 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4. Dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;

5. Niezbędne jest zapewnienie zlokalizowania co najmniej 1 garażu lub miejsca do parkowania na każdej działce; 

6. Ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej: 

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
c) wysokość kalenicy do 9 metrów, 
d) dach o połaciach symetrycznych nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp. z wyłączeniem obiektów gospodarczych dla których dopuszcza się połacie jednospadowe, 
e) dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci, pokrycie dachu materiałami posiadającymi atest, 

7. Dopuszcza się realizację na terenach MR, w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu, zabudowy letniskowej (według warunków jak dla terenów ML) zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN) oraz usług komercyjnych (według warunków jak dla terenów U), z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5.000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1 ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej;

8. Wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów; 

9. Dopuszcza się lokalizowanie parterowych obiektów usługowych, a także użytkowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych dla funkcji usługowych. Wyklucza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz realizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice działki dysponenta obiektu; 

10. Obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg krajowych i wojewódzkich.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne. W pobliskich Sobianowicach lub Niemcach znajdą Państwo: sklep spożywczy, punkty handlowo-usługowe oraz szkołę. Z kolei do najbliższego centrum handlowego dotrą Państwo w ciągu 10 minut. Dojazd do centrum Lublina potrwa ok. 15 minut, natomiast oddalenie nieruchomości od granic wynosi zaledwie 11 km. 

Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działki lub chcą się Państwo umówić na prezentację nieruchomości. Zachęcam do zapoznania się z innymi ofertami dostępnymi na stronie internetowej:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail: aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Aleksandra Wieczerzak

532 229 551

aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl