Atrakcyjne działki budowlane w Ludwinie-Kolonia

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 21x95,5
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: Tak

Atrakcyjne działki budowlane w Ludwinie-Kolonia

Numer oferty: LER-GS-2787
Gmina: Ludwin
Miejscowość: Ludwin Kolonia
Cena: 75 000 PLN
Cena za m²: 38,00 PLN
Powierzchnia: 2 000,00 m2

Opis

Mam przyjemność przedstawić Państwu dwie niezwykle atrakcyjne działki budowlane, położone w malowniczym zakątku pojezierza łęczyńsko-włodawskiego, miejscowości Ludwin Kolonia (gmina Ludwin).

Działka w I linii zabudowy – 1000 mkw powierzchni – 85 000 zł
Działka w II linii zabudowy – 2000 mkw powierzchni (rolno-budowlana) – 75 000 zł

Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne oraz pola uprawne. Okolica jest bardzo spokojna i malownicza. Nieruchomości mieszczą się nieopodal krainy jezior, jezioro Dratów znajduje się zaledwie 10 minut drogi od działek. Kawałek dalej mieści się jezioro Rogóźno oraz Piaseczno.

W odległości 2,5 km, znajduje się centrum miejscowości Ludwin, gdzie mieszczą się liczne punkty użyteczności publicznej jak: urząd gminy, sklepy spożywcze, zespół szkół, kościół, gminne centrum sportu, bankomat, oraz przychodnię.
Dojazd do centrum Łęcznej, potrwa niespełna 10 minut.

Nieruchomość posiada dostęp do mediów takich jak prąd, woda, gaz.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość objęta jest planem terenów zabudowy zagrodowej (symbol MR).
Dodatkowe ustalenia planu:

1)    dopuszcza się podział na nowo wydzielane działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 2000m2 w granicach terenu MR;
2)    minimalną szerokość nowo wydzielanej działki ustala się na 25 metrów;
3)    dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w granicy działki lub 1,5 m od niej przy uzupełnianiu istniejącej zabudowy lub trudnych uwarunkowaniach wynikających z rozwiązań przestrzennych;
4)    dopuszcza się zabudowanie obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi łącznie do 25% powierzchni działki;
5)    ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej rolniczej:
a)    wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych, z których drugą stanowi poddasze użytkowe,
b)    posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
c)    wysokość kalenicy do 9 metrów,
d)    dach o symetrycznych połaciach, nachylonych pod kątem 30-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.,
e)    dopuszcza się budowę dachów mansardowych bez ograniczeń dla kąta nachylenia połaci,
6)     dopuszcza się realizację na terenach MR w granicach obrysu jednostki funkcjonalnej określonej rysunkiem planu: zabudowy letniskowej  (według warunków jak dla terenów ML) ; zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków jak dla terenów MN); usług komercyjnych w obiektach wolnostojących (według warunków jak dla terenów UC) z warunkiem, że zwarty obszar terenów zabudowy letniskowej, jednorodzinnej lub usługowej nie może przekraczać 5000m2 na gruntach I-III klasy bonitacyjnej oraz 1ha dla gruntów IV klasy bonitacyjnej. Powyższy zapis nie dotyczy „ustaleń szczegółowych § 8 ust.3”
7)     wprowadza się obowiązek przekształcania charakteru bryły budynku oraz nasadzenia zieleni, podnoszących walory estetyczne, w trakcie modernizacji i zmiany funkcji obiektów;
8)     w lasach oraz na terenach śródpolnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożarowe zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o lasach,
9)     obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony dróg wojewódzkich i powiatowych.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości, podczas których udzielę szczegółowych informacji. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami naszego Biura, dostępnymi na stronie:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Anna Lis
tel.: 531 275 846
e-mail: anna.lis@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Anna Lis

531 275 846

anna.lis@alternatywnebn.pl