Działki budowlane 20km od centrum Lublina- Bychawa

Media i instalacje

Gaz: powyżej 100m
Woda: tak - miejska
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 23m x 50m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: 4MR
Odleglość od komunikacji [m]: 400
Odleglość od centrum [m]: 10000
Dojazd: ASFALTOWA

Działki budowlane 20km od centrum Lublina- Bychawa

Numer oferty: LER-GS-2665
Gmina: Bychawa
Miejscowość: Bychawka Trzecia
Cena: 109 000 PLN
Cena za m²: 95,00 PLN
Powierzchnia: 1 150,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu atrakcyjne działki budowlane zlokalizowane w miejscowości Bychawka Trzecia, w gminie Bychawa. Prezentowane grunty powstaną w wyniku podziału istniejącej nieruchomości, który uwzględnia między innymi cztery działki budowlane. Istnieje możliwość nabycia terenu o powierzchni 16014 mkw w całości (bez podziału geodezyjnego).

Prostokątne nieruchomości o powierzchni całkowitej 1150 mkw i szerokości frontu 23 m każda– ulokowane są w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej. W cenę każdej działki uwzględniony jest udział w wewnętrznej drodze dojazdowej. 

Dostępne media:

  • woda miejska 
  • prąd (do 100m)
  • gaz (powyżej 100m)

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, działka objęta jest planem terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową z możliwością nowej zabudowy jednorodzinnej (symbol 4MR). Dodatkowe ustalenia planu:

1. Zachowanie tradycyjnego charakteru zabudowy wsi w:

a) skali zabudowy – maksymalna wysokość dwie kondygnacje nadziemne (parter z poddaszem użytkowym)
b) formie i proporcjach bryły budynków mieszkalnych, w nawiązaniu do tradycji lokalnych
c) pokryciu budynków mieszkalnych dachami wielospadowymi o nachyleniu połaci 30-45 stopni; dopuszcza się w przypadku sytuowania budynku przy granicy działki dach jednospadowy o nachyleniu połaci jw.
d) pokryciu budynków gospodarczych inwentarskich dachami wielospadowymi o nachyleniu połaci do 30 stopni, w przypadku sytuowania budowli przy granicy lub w zbliżeniu do granicy sąsiedniej działki dopuszcza się dachy jednospadowe o nachyleniu połaci jw.
e) wyklucza się grodzenie od strony dróg publicznych z elementów prefabrykowanych
f) minimalna powierzchnia działki pod zabudowę zagrodową 2000 mkw
g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 30% powierzchni działki budowlanej

2. Na terenach oznaczonych symbolem MR ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę zagrodową oraz następujące warunki zabudowy:

a) adaptacja, rozbudowa i budowa obiektów budowlanych w granicach istniejących zabudowanych działek (siedlisk rolnych)
b) budowa nowych siedlisk rolnych
c) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich, garażowych ściana bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości minimum 1,5m od granicy sąsiedniej działki w przypadkach gdy:
d) zabudowa realizowana jest na działkach o szerokości mniejszej niż 18m
e) budynek stanowi uzupełnienie działki zabudowanej i jego lokalizacja ze względu na istniejące zainwestowanie jest możliwa jedynie na wyżej określonych warunkach
f) dopuszcza się sytuowanie budynku ściana zewnętrzną bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej budynków mieszkalnych – w przypadku wym. w pkt C jako zabudowy bliźniaczej z zabudową mieszkaniową na sąsiedniej działce budynków gospodarczych, inwentarskich, garaży – w przypadkach wym. w pkt. C, zabudowa zgodnie z ustaleniami pkt c i d może być realizowana z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych planu z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, konserwatorskiej oraz przepisów szczególnych m.in dotyczących ochrony interesu osób trzecich

3. Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza się:

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na niezabudowanych działkach w enklawach zabudowy zagrodowej lub wydzielonych z siedliska rolnego – dopuszcza się podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 1000 mkw, pod warunkiem dostępności do drogi publicznej; obowiązują warunki zagospodarowania określone dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych pod warunkiem, że nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska na granicy działki i stanowić będą uzupełnienie funkcji podstawowej.

Najbliższe otoczenie stanowią nieliczne zabudowania jednorodzinne i gospodarstwa rolne, usytuowane pośród pól uprawnych i rozległych terenów zielonych. Okolica jest bardzo cicha, malownicza i spokojna. W odległości 1 km od działki znajdziecie Państwo szkołę podstawową, boisko oraz stację benzynową, a w miejscowości Bychawka Trzecia oddalonej zaledwie o 3 km – szkołę, zakład fryzjerski, kościół, sklepy spożywcze i wiele innych. Dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie Państwu zaledwie 10 minut.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację działki. Zachęcam także do zapoznania się z innymi ofertami gruntów budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Aleksandra Wieczerzak
tel.: 532 229 551
e-mail: aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości

ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Aleksandra Wieczerzak

532 229 551

aleksandra.wieczerzak@alternatywnebn.pl