Działki budowlane w Bychawie

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: w drodze
Kanalizacja: miejska
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 36x28m
MPZP: 7MN

Działki budowlane w Bychawie

Numer oferty: LER-GS-2799
Gmina: Bychawa
Miejscowość: Bychawa
Ulica: Wyspiańskiego
Cena: 99 000 PLN
Cena za m²: 97,50 PLN
Powierzchnia: 1 017,00 m2

Opis

Oferujemy Państwu interesujące działki budowlane, położone w mieście Bychawa.

Prezentowane nieruchomości o powierzchniach całkowitych i wymiarach

1017 mkw, o wymiarach 36x28m
1017 mkw, o wymiarach 36x28m 

  – ulokowane są w drugiej linii zabudowy od asfaltowej drogi miejskiej – ul. Wyspiańskiego. Przy działkach jest świeżo położony asfalt oraz nowy chodnik. Dojazd do działek zapewniony jest po części drogą gminną i służebnościami. Grunty położone są w spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów zielonych i zabudowań jednorodzinnych – sprzyja to wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Nie brakuje tu miejsc do aktywnego wypoczynku m.in. spacerów.

Dostępne media:

prąd
woda
kanalizacja

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości oznaczono planem terenów zabudowy jednorodzinnej (symbol 7MN)Dopuszcza się zabudowę typu: wolnostojąca, bliźniacza, zwarta (szeregowa).

Dodatkowe ustalenia planu:

1) Przeznaczenie terenu: teren zabudowy jednorodzinnej 
a) adaptacja istniejącej zabudowy jednorodzinnej wraz z ew. usługami; 
b) dopuszcza się wprowadzenie (na powierzchni nie większej niż 35% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego) funkcji uzupełniających: usług handlu, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego, działalności biurowej i innych – mieszczące się w kubaturze budynku mieszkalnego; 
c) zakazuje się lokalizacji funkcji związanych z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, których funkcjonowanie stwarza uciążliwości w zakresie hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia wody, powietrza, powierzchni ziemi, gleby, zapachu; 
d zakazuje się lokalizacji funkcji przemysłowych (zakłady produkcyjne, bazy, składy, magazyny itp.). 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 7MN ustala się:

– obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu; 
– obowiązuje wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2 do 0,4;
– dopuszcza się zabudowanie powierzchni działki nie więcej niż 25% – dla terenów oznaczonych: 7 MN;
– udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40%;

Obowiązuje minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki:
dla zabudowy szeregowej – 10,00 m;
dla zabudowy bliźniaczej – 14,00 m;
dla zabudowy wolnostojącej na działkach min. 800 m2 – 18,00 m;
dla zabudowy wolnostojącej na działkach min. 1200 m2 – 20,00 m ;
  
Dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki lub w odległości mniejszej niż 3m, lecz nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki sąsiedniej, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulic;
– wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych;
– ograniczenie wysokości elewacji od poziomu terenu do gzymsu (okapu) do 6 m; 
– dachy strome dwu lub czterospadowe, o spadku połaci nie przekraczającym 80% (40°); dopuszcza się inne kształty dachów – dostosowane do formy architektonicznej budynku;

Korzystne ulokowanie działek umożliwia Państwu zabudowę w cichej okolicy, ale i łatwy dostęp do wszelkich punktów usługowych, które oferuje Bychawa. Zaledwie 1 km dzieli Państwa od punktów użyteczności publicznej takich jak: restauracje, markety, przychodnia, fryzjer, kościół, szkoła podstawowa i wiele innych. Nieopodal znajduje się również Zalew Bychawski oraz ruiny pałacu. Dojazd do granic administracyjnych Lublina zajmie zaledwie 25-30 minut.

Serdecznie zapraszam na prezentację, oraz do kontaktu telefonicznego, podczas których chętnie udzielę wszelkich dodatkowych informacji.

Opiekun oferty: Mateusz Chwiejczak
tel.: 663 622 006
e-mail: mateusz.chwiejczak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin
www.alternatywnebn.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Chwiejczak

663 622 006

mateusz.chwiejczak@alternatywnebn.pl