Ustawna działka budowlana w Snopkowie

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: na działce
Kanalizacja: w ulicy
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 45x36
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: brak
MPZP: MN

Ustawna działka budowlana w Snopkowie

Numer oferty: LER-GS-2784
Gmina: Jastków
Miejscowość: Snopków
Cena: 465 000 PLN
Cena za m²: 272,50 PLN
Powierzchnia: 1 707,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości ma przyjemność zaprezentować Państwu ofertę ładnej, ustawnej działki budowlanej położonej w miejscowości Snopków gm. Jastków.

Działka, o całkowitej powierzchni 1707 mkw, położona jest w pięknym, spokojnym miejscu w sąsiedztwie nielicznych zabudowań jednorodzinnych. Jej ustawne wymiary, wynoszące 45 m szerokości i 36 m długości pozwalają na realizację wielu ciekawych projektów budowlanych.

Okolica obfituje w rozległe tereny zielone i pola uprawne oraz zabudowania jednorodzinne. W pobliżu przebiega droga ekspresowa S12. W pobliżu znajduje się przystanek MPK – linia nr 18 i 30. W promieniu 1 km od działki, w centrum miejscowości, mieści się się szkoła, kościół i liczne punkty usługowe, a także piękne Wąwozy Snopkowskie oraz wspaniały Park Pałacowy.

Niespełna 3 minuty zajmie Państwu dotarcie do węzła obwodnicy Lublin-Czechów. Natomiast dojazd do ul. Sławinkowskiej w Lublinie zajmuje ok. 6 minut.

Działka posiada dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oferowany grunt został oznaczony jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (SNO 63-MN).

Dla terenów, oznaczonych symbolem SNO 63-MN ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2)nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
3)typ zabudowy: wyłącznie wolnostojąca lub bliźniacza; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/463/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)
4)minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
5)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5;
6)maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%;
7)minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 50%;
8)maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, z możliwością realizacji poddasza użytkowego w dachu (jako trzeciej kondygnacji nadziemnej);
9)maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m;
10)wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie – poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu;
11)dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie;
12)minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a)pod zabudowę wolnostojącą – 1100 m² na jeden budynek mieszkalny,
b)pod zabudowę bliźniaczą – 720 m² – na jedną część budynku mieszkalnego; (Zmieniono na podstawie Uchwały Nr LIV/463/2023 z dn. 30 czerwca 2023 r.)
13)minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek co najmniej odpowiednio:
a)pod zabudowę wolnostojącą – 16 m,
b)pod zabudowę bliźniaczą – 14 m;
14)możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich;
15)zakazuje się podziałów działek bez zachowania odległości zabudowy istniejącej od granic nowo wydzielanych działek zgodnych z przepisami odrębnymi;
16)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie określa się;
17)dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji:

1)ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu;
2)dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu;
3)ustala się urządzenie co najmniej 2 miejsc parkingowych na każdej działce budowlanej.

Ponadto, na terenie oznaczonym symbolem SNO 63-MN dopuszcza się możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o usługi nieuciążliwe.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz na prezentację nieruchomości. Zachęcam również do zapoznania się z innymi nieruchomościami dostępnymi na stronie internetowej Biura: www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Krzysztof Duma
Telefon: 885 186 730
e-mail: krzysztof.duma@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
ul. Czeremchowa 5,
20-807 Lublin

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Krzysztof Duma

885 186 730

krzysztof.duma@alternatywnebn.pl