Działki rolne – Janów gm. Garbów

Media i instalacje

Gaz: brak
Woda: do 100m
Kanalizacja: brak
Prąd: do 100m

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 79,5
Kształt działki: nieregularny
Ogrodzenie: brak
MPZP: RP

Działki rolne - Janów gm. Garbów

Numer oferty: LER-GS-2801
Gmina: Garbów
Miejscowość: Janów
Cena: 44 000 PLN
Cena za m²: 13,50 PLN
Powierzchnia: 3 300,00 m2

Opis

Alternatywne Biuro Nieruchomości oferuje Państwu na sprzedaż interesujący grunt, ulokowany w miejscowości Janów w gm. Garbów. 

 

Działki położone są w pierwszej linii zabudowy od asfaltowej drogi gminnej. Najbliższe otoczenie stanowią zabudowania jednorodzinne, gospodarstwa rolne, pola uprawne i tereny leśne. Działka może stanowić dobrą inwestycję w grunty, bądź też rozszerzenie obecnego gospodarstwa rolnego.

 

 

1.Działka rolna – szerokość – ok.33m długość – ok.100m

2. Działka rolna- szerokość – ok.41m długość – ok.79,5m

3. Działka rolna- szerokość – ok.47m długość – ok.70m

4. Działka rolna- szerokość – ok.100m długość – ok.53m – 66 000 zł

 

 

 

 

 

Media:

 

– woda do 100m

-prąd do 100m

 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość objęta została  planem terenów upraw rolnych (symbol RP).

 

Dodatkowe ustalenia planu:

 

RP – uprawy polowe – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:

 

a) uprawy polowe;

b) ogrody działkowe;

c) uprawy ogrodnicze;

o ustaleniach:

 

1) wyklucza się, z zastrzeżeniem pkt. 2, lokalizacje nowych budynków poza istniejącymi

siedliskami rolnymi;

2) dopuszcza się lokalizację ferm hodowlanych, które ze względu na uciążliwość nie mogą

być lokalizowane w zwartej zabudowie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez

inwestora pozytywnej opinii właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej;

3) dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących siedlisk (według warunków jak dla

terenów MR) oraz obiektów o innych funkcjach (według warunków jak dla terenów o

poszczególnej funkcji);

4) dopuszcza się przekształcanie istniejących siedlisk na cele zabudowy letniskowej (według

warunków jak dla terenów ML) oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej (według warunków

jak dla terenów MN);

5) dopuszcza się lokalizację szklarni związanych z produkcją warzywniczą oraz ogrodów

działkowych i produkcji ogrodniczej na warunkach jak dla ustaleń ich funkcji a także

dopuszcza się lokalizację parterowych budynków gospodarczych w obszarze istniejącego

siedliska;

6) dopuszcza się również w granicach istniejącego siedliska realizację drugiego domu

mieszkalnego dla członków rodziny w celu polepszenia warunków mieszkaniowych, jednak

bez wydzielenia działki;

7) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze

gospodarki rolnej;

8) zakazuje się melioracji o jedynie odwadniającym charakterze;

9) dopuszcza się zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie użytków rolnych określonych

rysunkiem planu oraz V-VI klasy bonitacyjnej na pozostałym terenie gminy;

10) dopuszcza się ponadto lokalizację:

 

a) terenów zieleni, punktów widokowych i urządzeń ciągów spacerowych, zapewniających dostęp do zespołów zieleni wzdłuż istniejących cieków wodnych,

b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji,

 

11) obiekty lub urządzenia o których mowa w pkt. 1-10 można lokalizować pod warunkiem:

 

a) dostosowania do charakteru i wymagań przeznaczenia podstawowego,

b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla wiodącej funkcji terenu.

 

W odległości 6 km od działki znajduje się miejscowość Garbów, gdzie znajdziecie Państwo wiele punktów użyteczności publicznej takich jak urząd gminy, sklepu spożywcze, przychodnię lekarską, szkołę i wiele innych.

 

Szczegółowych informacji chętnie udzielę Państwu podczas prezentacji bądź rozmowy telefonicznej. Zachęcam również do zapoznania się z innymi ofertami działek budowlanych dostępnych na stronie internetowej Biura:

www.alternatywnebn.pl 

 

Opiekun oferty:

Mateusz Pępiak

telefon: 661 223 595

e-mail: mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl

 

Alternatywne Biuro Nieruchomości

20-807 Lublin

ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Mateusz Pępiak

661 223 595

mateusz.pepiak@alternatywnebn.pl