Atrakcyjny grunt budowlany – Niedrzwica Duża, ul.Sosnowa

Media i instalacje

Gaz: na działce
Woda: na działce
Kanalizacja: brak
Prąd: na działce

Dodatkowe informacje

Wymiary: [m] 21m x 95m
Kształt działki: prostokąt
Ogrodzenie: częściowo ogrodzona
MPZP: 1MR

Atrakcyjny grunt budowlany - Niedrzwica Duża, ul.Sosnowa

Numer oferty: LER-GS-2739
Gmina: Niedrzwica Duża
Miejscowość: Niedrzwica Duża
Cena: 235 000 PLN
Cena za m²: 116,50 PLN
Powierzchnia: 2 024,00 m2

Opis

Mam przyjemność zaprezentować Państwu atrakcyjny grunt budowlany zlokalizowany w doskonale skomunikowanej miejscowości Niedrzwica Duża, w gminie Niedrzwica Duża. Działka położona jest na obrzeżach miejscowości, bezpośrednio przy ul. Sosnowej.

Kształt i powierzchnia działki, która wynosi 2024 mkw, sprawiają że jest to bardzo ustawna i funkcjonalna przestrzeń o dużych możliwościach aranżacyjnych, gdzie z powodzeniem będą mogli Państwo wybudować swój wymarzony dom. Nieruchomość stanowi również świetną inwestycję na przyszłość.

W oddalonym o ok.2 km centrum miejscowości, znajdą Państwo liczne punkty handlowo-usługowe oraz administracyjne, m.in szkołę podstawową, przedszkole, liczne sklepy, supermarket, ponadto mieści się tu również urząd gminy, gminne centrum sportu, kościół, pralnia, bankomat, stacja paliw i wiele innych. W okolicy znajduje się również stacja kolejowa. 

W pobliżu działki rozciąga się piękny las, który zachęca do spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu. Okoliczny krajobraz uzupełnia malowniczy nurt rzeki Nędznica.

Działka jest bardzo atrakcyjna również pod względem komunikacyjnym. W niedalekiej odległości przebiega droga ekspresowa S19, która zapewnia sprawną komunikację w regionie. Dojazd do centrum Lublina potrwa ok. 25 minut.

Dostępne media:
– gaz
– woda
– prąd

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oferowany grunt oznaczono jako teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (1MR), z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN).

Szczegółowe ustalenia planu:
Na terenach oznaczonych symbolem 1MR ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę zagrodową oraz następujące warunki zagospodarowania:
adaptację, rozbudowę i budowę obiektów budowlanych w granicach istniejących zabudowanych działek,
lokalizację nowych siedlisk rolniczych, minimalna powierzchnia działki zagrodowej 0,20 – 0,30 ha; dopuszcza się mniejsze powierzchnie działki, jeśli będą zachowane wymagania przepisów szczególnych, umożliwiających usytuowanie obiektów z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa,
Na terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza się:
lokalizację zabudowy jednorodzinnej na działkach o powierzchni minimum 800 m² jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego, na warunkach określonych w obszarze 1MN,
adaptację i lokalizację nieuciążliwych usług oraz innych nieuciążliwych funkcji pod warunkiem, że nie ograniczają możliwości realizacji podstawowej funkcji terenu na sąsiednich działkach (sytuowania obiektów i urządzeń związanych z zabudową siedlisk) oraz są dostępne od drogi publicznej lub ciągu pieszo-jezdnego,
dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowo – gospodarczej na działkach zabudowy jednorodzinnej, położonej w terenach 1 MR,
przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową,
możliwość realizacji w siedlisku rolnym drugiego budynku mieszkalnego (bez wydzielania działki), pod warunkiem, że obiekt nie spowoduje kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem,
wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
zwarte tereny wydzielane na usługi, zabudowę jednorodzinną lub letniskową nie mogą przekraczać powierzchni 0,5 ha dla gruntów I-III klasy oraz 1,0 ha dla gruntów IV klasy, za wyjątkiem przypadków których dotyczy zgoda właściwych organów administracji rządowej na przeznaczenie na cele nierolnicze,

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1 MN)
Na terenach oznaczonych symbolem 1MN ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę jednorodzinną oraz następujące warunki zagospodarowania:
adaptacja, modernizacja i budowa obiektów budowlanych,
adaptację zespołów zabudowy jednorodzinnej zrealizowanych w oparciu o plany miejscowe szczegółowe, dopuszcza się modernizację i budowę obiektów budowlanych, na warunkach kontynuacji dotychczasowych zasad dotyczących linii zabudowy, obsługi komunikacyjnej i realizacji infrastruktury,
lokalizacja nieuciążliwych usług i rzemiosła w istniejących budynkach lub w nowym obiekcie usługowym lub usługowo – gospodarczym pod warunkiem, że nie spowodują one kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem,
możliwość przekształcenia istniejących obiektów budowlanych na usługi nieuciążliwe,
możliwość lokalizacji na działce jednego budynku gospodarczego w tym garażu,
Warunki podziału na działki budowlane, z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem pkt. 1b:
wielkość działki budowlanej – min. 800 m²;
dopuszcza się podział na działki większe,
bezpośrednia dostępność do drogi publicznej lub wydzielenie dojazdu, do zespołu zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się obsługę komunikacyjna ciągiem pieszo – jezdnym o minimalnej szerokości dostosowanej do warunków docelowego uzbrojenia terenu,
Na obszarze gminnego ośrodka Niedrzwica Duża obowiązuje kształtowanie miejskiego układu urbanistycznego, przez regulację tego układu oraz podkreślenie w przestrzeni rangi i walorów wnętrz urbanistycznych: placów, ulic, pierzei, ciągów usługowo-handlowych, kwartałów zabudowy. Ustala się następujące warunki zabudowy, wymagające uściślenia w uszczegółowionych planach miejscowych, których opracowanie jest obowiązkowe:
przekształcenie terenów zdegradowanych i użytkowanych niezgodnie z podstawową funkcją (rozbiórka obiektów w złym stanie technicznym, przeniesienie na inne lokalizacje obiektów uciążliwych),
adaptacja, rozbudowa, nadbudowa i budowa obiektów mieszkalnych, gospodarczych, usługowych,
rozmieszczenie funkcji usługowych, z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych i zasady dobrego sąsiedztwa,
urządzanie terenów zieleni w sposób zapewniający izolację od uciążliwości ruchu komunikacyjnego i innych zlokalizowanych w sąsiedztwie,
wydzielenia układu komunikacyjnego obsługującego zespoły zabudowy mieszkaniowej (linie rozgraniczające, trasowanie ulic, linie zabudowy).

Serdecznie zapraszam na prezentację oferowanego gruntu a także do kontaktu telefonicznego, podczas którego udzielę szczegółowych informacji. Inne równie interesujące oferty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej Biura:
www.alternatywnebn.pl

Opiekun oferty: Dominik Kaźmierak
telefon: 885 100 047
e-mail: dominik.kazmierak@alternatywnebn.pl

Alternatywne Biuro Nieruchomości
20-807 Lublin
ul. Czeremchowa 5

 

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ofertę prowadzi

Dominik Kaźmierak

885 100 047

dominik.kazmierak@alternatywnebn.pl