Blog

Badania geotechniczne gruntu – kiedy warto je wykonać i co warto o nich wiedzieć?

08/06/2020

Badania geotechniczne gruntu są rodzajem badań, których głównym celem jest określenie warstw podłoża i rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych na danym obszarze. Tego typu badania wykonuje się w przed planowaną budową domu. Z racji tego, że w większości przypadków nie są one obowiązkowe, wiele osób zastanawia się nad tym, czy warto je wykonywać. W tym artykule piszemy m.in. o tym kiedy wykonanie badań geotechnicznych jest konieczne oraz dlaczego warto zlecić ich realizację.

Z tego artykułu dowiesz się:
– na czym polegają badania geotechniczne gruntu;
– dlaczego warto zlecić wykonanie tego typu badań;
– w jakich przypadkach badania geotechniczne są konieczne.

Badania geotechniczne – czym są i jak przebiegają?

Badania geotechniczne polegają na wykonywaniu specjalnych odwiertów. Realizacją tego typu usług zajmują się specjalistyczne firmy, które na podstawie wykonanych prac są w stanie określić warstwy i rodzaje gruntu oraz poziom wód gruntowych i jego zmienne. Należy wiedzieć, że badanie geotechniczne jest najbardziej miarodajne w momencie, kiedy możliwe jest określenie usytuowania i zarysu planowanego budynku. Wówczas bowiem geotechnicy są w stanie wykonać odwierty w odpowiednich miejscach. Jest to szczególnie ważne w przypadku planowanej budowy budynków z podpiwniczeniem.

Samo badanie jest stosunkowo krótkie, ponieważ trwa zazwyczaj do dwóch godzin. Zdecydowanie dłużej trzeba jednak poczekać na ich dokumentację, bo nawet dwa tygodnie. Firma realizująca zlecenie powinna przekazać trzy egzemplarze dokumentów, a dodatkowo wersję elektroniczną. Pełna dokumentacja badań geotechnicznych składa się z części graficznej i opisowej. W tej pierwszej powinny znaleźć się: przekrój warstwowy gruntu i dokładna lokalizacja odwiertów. Z kolei w części opisowej: analiza gruntu i zalecenia, które należy wziąć pod uwagę projektując fundamenty. Ponadto dokumentacja powinna zawierać m.in.:

  • informacje z zakresu głębokości występowania wód gruntowych;
  • dane na temat przepuszczalnej zmiany wód gruntowych;
  • informacje o nośności i wzajemnego położenia względem siebie gruntów.

Badania geotechniczne gruntu – dlaczego warto je wykonać?

Na wykonywanie badań geotechnicznych gruntów w Polsce decyduje się stosunkowo niewielu inwestorów. Jednym z powodów jest fakt, że wiele gruntów w naszym kraju ma właściwą nośność. Według rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 r., domy jednorodzinne znajdują się w pierwszej kategorii geotechnicznej i dlatego ich budowa nie powinna wiązać się z koniecznością wykonywania specjalistycznych badań gruntu. W praktyce oznacza to, że w większości przypadków wystarczy dokumentacja dająca ogólny obraz jakości gruntu. Zawsze konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Może się bowiem zdarzyć, że może on wymagać wykonanie badań geotechnicznych. Jeśli tak właśnie jest, to zazwyczaj dotyczy to planowanej budowy budynków podpiwniczonych.

Niezależnie od tego czy wykonanie badań jest konieczne czy nie, warto je wykonać zawsze, gdy planuje się budowę domu na gruncie o mniejszej nośności. Pozwoli to bowiem właściwie postawić fundamenty, aby odpowiednio przenosiły one obciążenia. Ponadto analiza wskaże linię przemarzania gruntu i ułatwi decyzję dotyczącą drenażu oraz pomoże w określeniu głębokości podpiwniczenia. Mimo że odwierty geotechniczne wiążą się z wydatkiem, to docelowo mogą przełożyć się na realne oszczędności.